اهداف و چشم انداز

 نشریه «بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات»، فصلنامه‌ای علمی–پژوهشی به زبان فارسی به همراه چکیده مبسوط و منابع به انگلیسی است که مقالات پژوهشی تنظیم شده به صورت مقاله کامل، مقاله کوتاه و گزارش‌های کوتاه علمی و نیز مقالات مروری تهیه شده در تمامی جنبه‌های زیست فناوری و بیوشیمی در تحقیقات غلات و علوم وابسته مانند نشانگرهای مولکولی، کشت بافت و سلول، مهندسی ژنتیک، ژنومیکس، ترانسکریپتومیکس، پروتومیکس، ساختار و خصوصیات فیزیک‌وشیمیایی اجزای مهم تغذیه‌‌ای دانه غلات از جمله پلی‌‌ساکاریدها، پروتئین‌‌ها، روغن‌‌ها، آنزیم‌ها، ویتامین‌‌ها و مواد معدنی دانه ­غلات و موضوعات مشابه را جهت بررسی و چاپ می‌پذیرد. این مجله  محفلی و محملی ارتباطی برای بحث و تبادل نظر علمی در زمینه غلات است. 

حوزه‌های موضوعی اصلی نشریه:

- بیوشیمی غلات.

- بیوتکنولوژی غلات.

- پرورش غلات.

- فراورده‌های غلات

- بیوشیمی دانه.

- بیوتکنولوژی دانه.

اهداف و چشم‌انداز نشریه

اهداف و چشم‌انداز نشریه عبارتند از:

  • کمک به چاپ و مستندسازی فعالیت ها و نوآوری‌های پژوهشگران و متخصصان حوزۀ بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات
  • ارتقای سطح آگاهی جامعه علمی نسبت به مفاهیم و موضوعات حوزۀ بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات
  • ترغیب دانشجویان و پژوهشگران به انجام طرح‌های تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات
  • بهبود امور آموزشی و پژوهشی حوزۀ بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات