اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 48

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 48
تعداد مشاهده مقاله 10832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6007
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 0 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 20 روز
متوسط زمان داوری 7 روز
متوسط زمان پذیرش 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 25 روز
درصد پذیرش 72 %